מלך,רץ "עיוור" ורגלי מול מלך ורגלי:ריספקט למוריה

מלך,רץ "עיוור" ורגלי מול מלך ורגלי:ריספקט למוריה

הודעהעל ידי naf1 » 25/11/2006 18:26

בס"ד
לפני כשבועיים,במהלך משחק של מוריה בתחרות המשנית בימי שלישי בתל אביב,היא הגיעה לסיום של מלך רץ ורגלי קיצוני שצבע משבצת ההכתרה שלו מנוגד לצבע מסלול הרץ,מה שנהוג לכנות "רץ עיוור"-מול מלך ורגלי קיצוני.אמנם היא ניצחה במשחק,בעזרת שגיאות רבות של יריבה,אך אותו משחק היה אמור להסתיים באופן אובייקטיבי בתיקו.
ואולם,באותם רגעים נזכרתי בסיום המפורסם בין קרפוב וקורצ'נוי,הדוקרב הראשון ביניהם,סיום המשחק החמישי.לסיום זה יש ערך תיאורטי רב ונראה לי חשוב להביא אותו כאן.
לבן:קוצ'נוי
שחור:קרפוב
לבן:מלך-ד7,ר-ד6. רגלי-א3.
שחור:מלך-ב7.רגלים:ב6,א4.
זהו המצב לאחר המסע ה-73 של השחור מא7-ב7.
אני אביא את הערותיו של צ'רניאק ז"ל בירחון "שחמט",לאחר המסע האחרון של השחור.
"נוצר סיום תיאורטי מעניין שנותח תחילה ע"י טייכמן בסוף המאה הקודמת.האם יצליח הלבן להרחיק את המלך היריב מ"ערוגת ההצלה"(א8) כדי שיספיק להכות את שני הרגלים ולמנוע מהמלך השחור חזרה ל-ב7?או שמא יצליח להעמיד את המלך השחור בפט ובכך לכפות עליו התקדמות הרגלי ב' עד שיוכל להכותו ברגלי א'?"

כדי להבין את כוונתו של צ'רניאק,נחוץ להכיר מספר סיומים תיאורטיים אחרים,קדומים כמובן הרבה יותר.

סיום מס' 1.(קלינג והורביץ,1851).
לבן:מלך-ג6.רץ-ב4.רגלי-א3.
שחור:מלך-א6,רגלי-א4.

סיום זה הוא קל ופשוט להבנה.הלבן מונע מהמלך השחור את הכניסה לערוגת ההצלה ע"י:
1.ר-ג5 מ-א5 2.מב7 מב5 3.ר-ב6! מג4 4.מג6 מב3.
או 4.-מ-ד3 5.מב5 מה4 6.מ:א4 מד5 7.מב5 מד6 8.מא6 מג6 9.א4 מד7 10.מב7 וזוכה.
5.רג5 מג4 6.רד6.
לבן זוכה גם ע"י 6.רה3 מב3 7.רג1! מג4 8.רב2 מב3 9.מב5!
6.-מב3 7.מב5 מד5 8.רח2 מה6 9.מ:א4 מד7 10.מב5 מג8 11.מג6,וזוכה.

סיום זה,וסיום דומה שפירסם ב-1921 ברגר,הביאו את התיאורטיקן הרוסי המפורסם ראוזר לחקור את הסיום הזה על כל האפשרויות שבו במטרה לקבוע את האזור שבו צריך לשהות המלך השחור במרחק ערוגה אחת מיריבו כדי להשיג תיקו(אני יוצא בכל הסיומים הבאים מתוך נקודת הנחה שללבן רגלי א3 ולשחור רגלי א4.הנקודה ברורה)בשנת 1928 הוא פירסם את הסיום הבא:
לבן:מלך-ו5,רץ-ז5.רגלי-א3.
שחור-מ-ו3,רגלי א4. לבן זוכה.
ידיעת סיום זה חשובה כדי להבין את מה שהתרחש בקרב קורצ'נוי-קרפוב,משום שבקרב ההוא קיים הבדל מהותי לטובת השחור והוא הרגלי ב5.לכך נתייחס בהמשך ההערות לקרב ההוא.
אולם תחילה נראה את הדרך לזכיה בסיום הנוכחי:
1.ר-ו4! מז2!
או 1.-מ-ו2 2.מה4 מז2 3.מד4 מו3 4.רח2 מז4 5.מג4 מו5 6.מב4 מה6 7.מ:א4 מד7 8.מב5 מג8 9.מג6,המלך השחור מנותק מפינת ההצלה,והלבן זוכה בקלות.
מיד אני אמשיך
"אדרבה, תן בליבנו, שניראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם" (רבי אלימלך מליז'נסק)
naf1
משתמש ותיק
 
הודעות: 2230
הצטרף: 18/12/2004 17:50
מיקום: חיפה/קרית ארבע(בלב תמיד אלקנה)

הודעהעל ידי naf1 » 25/11/2006 19:00

בס"ד

2.מ-ז4!!
כפי שיתברר מיד,הלבן מתמרן כדי להגיע לעמדה זו:לבן:מז4,רו4.שחור:מז2.כאשר תור לבן לשחק,והוא זוכה בטמפו קריטי,המאפשר לו לנצח.הניסיון הנמהר 2.מה4? לא מוליך לשום מקום בעקבות 2.-מ-ח3 3.מ-ד4 מז4 4.רח2 מו5 5.מג4 מה6 6.מב5 מד7.
2.-מו2 3.ר-ג1! מה2 4.מו4 מד1.
או 4.-מו2 5.ר-ה3+ מ-ז2 6.מז4 מח2(6.-מח1 7.רו4 מז2 8.רז3 מ-כרצונו 9.מו3 וממשיך הלאה כמו בטקסט)7.ר-ו4+ מז2 8.רז3 מז1 9.מו3 מח1 10.ר-ב8! מז1 1.מה3 מז2 12.מד3 מו3 13.מג4 מה4 14.מב5 מד5 15.רח2 מד4 16.מ:א4 וזוכה.
ואם 4.- מד3 5.רה3! מג4(השווה למשחק קורצ'נוי-קרפוב!)6.מה5 מב3 7.רג5 מג4 8.מד6 מב5 9.מד5 מא5 10.מג6 מא6 1.רז1 מא5 12.מב7 מב5 13.רב6 וזוכה.
5.ר-ה3 מ-ג2 6.מ-ה5!
מדויק!אחרי 6.מ-ה4? יבוא 6.-מב3 7.רג5 מג4 8.רה3 מב3 9.רג1 מג4 ותיקו.
6.-מב3 7.רג5 מג4 8.מד6 מב3 9.מג6 מג4 10.רד6,וזוכה.

כעבור מספר חודשים הוא פירסם את הסיום הבא,שהביא אותו לקביעה סופית ביחס למצבים בהם שחור משיג תיקו("איזור התיקו")עם רגלים א3,א4.כפי שנזכר לעיל.

סיום מס' 3.
לבן:מ-ג6,ר-ב4.רגלי-א3.
שחור-מ-ג8,רגלי-א4. תיקו.

לבן יתמרן על מנת להגיע לעמדה הקודמת.
1.ר-ד6 מד8 2.מב7 מד7 3.רג7 מה6.
אבל לא 3.-מה7 4.מג6 מה6 5.רד6.

4.מג6 מה7 5.רב6 מה6 6.רג5 מה5 7.רו8 מד4 8.רז7 מה4!
גיחה בודדת מ"איזור התיקו",יחידית בעמדה ספציפית זו ומצילה את הקרב.השחור נמנע מ 8.-מג4? 9.רה5 מד3 10.מד5 מה3 1.רח2! מד3 12.מג5 מה4 13.מב5 מד5 14.רז3 ואח"כ מ:א4 וזוכה.
9.מד6 מו5 10.רה5 מז6!
כפי שיתברר להלן,המלך השחור מקפיד להישאר ב"איזור התיקו". 10.- מה4? 11.מה6 מ-ו3! 12.מ-ו5 מ-ה3 13.רב2! ומשיך כמו בסיום מספר 2.
1.מה6 מז5 12.רד6 מז6.
שוב,12.-מז4? גרוע לשחור בגלל 13.מו6 מח5 14.רו4! מז4 15.רג1 מח5 16.רז5 מז4 17.מז6 מו3 18.מו5 והגענו לעמדה ההתחלתית של סיום מס' 2.
13.רה7 מז7 14.רב4 מז6 15.רג3 מז5 16.רה5! מז6!
ולא 16.-מז4? 17.מו6 מו3 18.מ-ו5 מה3 19.רב2!

17.רו6 מח6! 18.מו7 מח7 19.רה5 מח6 20.רז7 מח7 21.מו8 מז6 22.מז8 מו5 23.מו7 מז5 24.רו8 מו5 25.רה7 מה5 26.מה8 מה6! 27.רו8.
אם מד8 מ-ו7!
27.-מו6 28.רב4 מז7 29.רג3+ מז6 30.מה7 מו5 31.מד6 מז6 32.רה5.
לבן לא יכול למנוע כניסת המלך השחור ל"ערוגת ההצלה" ולהשתלט בעת ובעונה אחת על האלכסון ח2-ב8.על 32.מג6 יבוא 32.-מו7 33.מב5 מה8 34.מ:א4 מ-ד7.35.מב5 מג7 ותיקו.

32.-מ-ו7! השחור כופה תיקו.בסיומים מעין אלה יש לזכור גם את חוק 50 המסעים(ללא תזוזת רגלי)המביא לתיקו.

מהו אםכן,האיזור בו צריך המלך השחור לשהות בריחוק משבצת אחת מהמלך הלבן בסוג סיום זה?ראוזר קבע:כל שורות 7-8.שורה 6 למעט א6.שורה 5 למעט א5,ב5,ח5.וכן המשבצות ד4,ו4.
מיד אני אמשיך
"אדרבה, תן בליבנו, שניראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם" (רבי אלימלך מליז'נסק)
naf1
משתמש ותיק
 
הודעות: 2230
הצטרף: 18/12/2004 17:50
מיקום: חיפה/קרית ארבע(בלב תמיד אלקנה)

הודעהעל ידי naf1 » 25/11/2006 19:50

בס"ד

נחזור לסיום קורצ'נוי-קרפוב.
בסיום זה יש ללבן "פלוס"-האפשרות לנסות לכלוא את המלך השחור ב"פט",וגם "מינוס"-כל הסיפור של איזור התיקו,דחיקת המלך השחור ממנו וכו',כפי שהובא בעיקר בסיום מס' 2-לא שייך כאן בשל האפשרות שקיימת לשחור לשחק ב4 עם חילופי רגלים ותיקו.
קורצ'נוי מנסה תחילה לכלוא את המלך השחור בפט,וכאשר נוכח שאינו מצליח הוא לוכד את הרגלי ב5 ומנסה לזכות כמו בסיום מס' 2,אך קרפוב מקפיד שמלכו יישאר ב"איזור התיקו".המשך המשחק מובא כאן עם הערותיהם של צ'רניאק ז"ל,קין,סמריאן ופפלגר,וקצת שלי.
74.רה7 מא7 75.מג7 מא8 76.רד6 מא7 77.מג8 מא6.
מפסיד 77.-מא8? בגלל 78.רב8 ב5 79.מג7 ב4 80.א:ב4 א3 81.מ-ג8(צ'רניאק).
78.מב8 ב5(מאיים ב4!) 79.רב4 מב6 80.מג8 מג6.
"אם יישאר ב-א7 עלול המלך השחור להיקלע לעמדת פט"(צ'רניאק).הוריאנט הבא מוכיח זאת:80.-מא6 81.מג7 מא7 82.רג5 מא6 83.מג6 מא5 84.רה3 מא6 85.רב6 וזוכה.
81.מד8 מד5 82.מה7 מה5 83.מו7 מד5 84.מו6 מד4 85.מה6 מה4 86.רו8 מד4 87.מד6 מה4.
"המלך השחור חייב לשמור על אפשרות להגיע לערוגת ההצלה דרך ו5"(צ'רניאק)
88.רז7 מו4 89.מה6 מו3 90.מה5 מז4 91.רו6 מח5 92.מו5 מח6 93.רד4 מח7 94.מו6 מח6.
"לא 94.-מז8? כי אז 95.רג5 מח7 96.רו8 מז8 97.רז7 וזוכה".(צ'רניאק).

95.רה3+ מח5 96.מו5 מח4 97.רד2 מז3 98.רז5 מו3 99.רו4 מז2!
מדויק מאד!מפסיד 99.-מו2 100.מה4 מה2 101.רב8 מו2 102.מד5 מו3 103.מג5 מה4 104.מב5 מד5 105.רח2 מה6 106.מא4 מד7 107.מב5 מג8 108.מג6 וזוכה-(עמדה מס' 1).

100.רד6 מו3 101.רח2 מז2 102.רג7 מו3 103.רד6 מה3 104.מה5 מו3 105.מד5 מז4 106.מג5 מו5 107.מ:ב5.
לכידת הרגלי לא מועילה,כי המלך השחור באיזור התיקו.
107.-מה6 108.מג6 מו6 109.מד7 מז7 10.רה7 מז8 111.מה6 מז7(שימו לב לשמירה על "איזור התיקו"!)112.רג5 מז8 13.מו6 מח7 114.מו7 מח8 15.רד4 מח7 116.רב2 מח6 117.מז8 מז6 118.רז7 מו5 119.מו7 מז5 120.רב2 מח6 121.רג1 מח7 122.רד2 מח8 123.רג3 מח7 124.רז7.תיקו.
"אדרבה, תן בליבנו, שניראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם" (רבי אלימלך מליז'נסק)
naf1
משתמש ותיק
 
הודעות: 2230
הצטרף: 18/12/2004 17:50
מיקום: חיפה/קרית ארבע(בלב תמיד אלקנה)

הודעהעל ידי naf1 » 25/11/2006 19:57

בס"ד

רק כדי להשלים את העניין,אזכיר את הסיום של טייכמן מתחילת המאה הקודמת,עליו דיבר צ'רניאק ז"ל.
לבן:מלך-א6.רץ-ז3.רגלי-א2.
שחור:מ-ג8.רגלי-א4. לבן זוכה.

משימתו של הלבן קלה יותר כן,כיוון שהשחור מנוע מ-א3,וכתוצאה מכך ניתן לכלוא אותו בפט.הברירה השניה היא להגיע ל-ו3 כאשר מלך לבן ב-ו5 ורץ ב-ז5.במקרה זה ישחק לבן א3---והגענו לעמדה ההתחלתית של סיום מספר 2.
שבוע טוב ומבורך לכולם.
"אדרבה, תן בליבנו, שניראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם" (רבי אלימלך מליז'נסק)
naf1
משתמש ותיק
 
הודעות: 2230
הצטרף: 18/12/2004 17:50
מיקום: חיפה/קרית ארבע(בלב תמיד אלקנה)

הודעהעל ידי Oded Ross » 17/12/2006 00:48

נפתלי, הניתוח לסיום מס' 3 של ראוזר אינו מדויק. בימינו ישנם בסיסי נתונים שלא היו קיימים בזמנו וכל הסיומים עם 6 כלים ומטה נותחו עד הסוף.
קודם כל, גם 3...מה7 זה תיקו.
שנית, אין לשחור כל צורך לרדת עם המלך לכיוון אמצע הלוח.
שלישית וחשוב מכל, 7...מד4? מפסיד ל-8.רד6! (ולא רז7+?) שעה שכל הישארות בשורות 5-6 (ואף מה4) מביאה לתיקו.

לגבי קורצ'נוי-קרפוב, בהערה הראשונה של צ'רניאק מהיר יותר 81.ב5 א2 82.ב6 א1=מה 83.ב7 מט.
בניגוד לשחור בניתוח של ראוזר, קרפוב אמנם לא נקלע לעמדת הפסד בסיום זה (אם כי כידוע בשלב קודם במשחק קורצ'נוי החמיץ מט פשוט), אבל לא השתכנעתי שהוא היה חייב לנדוד עם מלכו לעמדה המסוכנת אליה נקלע. למשל, עדיף 84...מג6 ושוב כדי לשמור על האיום ב4, ואחרי 85.מה6 מג7 לא ברור איך הלבן מתקדם.
The rest of the game is no fairy tale, but will be appreciated by those who call chess a war game. Unlike the high level combative artistry of top players, this game captures the true nature of war: sloppy, senseless tragedy, chaos and stupidity.
Oded Ross
מנהל
 
הודעות: 8799
הצטרף: 30/11/2004 23:07
מיקום: קרית-אונו


חזור אל סיומים

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו 2 אורחים