עומר רשף - יותם שוחט, אליפות ישראל הפתוחה 2011 (צ+3 מול צ+2)

עומר רשף - יותם שוחט, אליפות ישראל הפתוחה 2011 (צ+3 מול צ+2)

הודעהעל ידי naf1 » 29/12/2011 15:53

בס"ד

עומר רשף-יותם שוחט,אליפות ישראל הפתוחה אשדוד 2011(3)

העמדה לאחר מסעו ה-28 של השחור:

תמונה

סיום לימודי מעניין,שערכו הפרקטי רב והוא ממחיש באופן חד משמעי את עקרון היסוד בסיומי הצריחים-אקטיביות.

כדי להבין היטב את הניהול הנכון של הסיום העדין הזה,נעקוב תחילה אחרי סיום דומה של אלוף העולם לשעבר,מיכאל בטביניק הגדול,מול בולסלבסקי באליפות האבסולוטית של ברית המועצות 1941.

וזו העמדה לאחר מסעו ה-33 של השחור:

תמונה

הגורם המכריע בסוג כזה של סיומים הוא מיקום הצריח של הצד החזק.ברוב המקרים,העמדה הטובה ביותר עבורו היא מאחורי הרגלי החופשי:לעיתים יש להעדיף את ההגנה על הרגלי החופשי מהצד.

לעומת זאת,הסיכוי הטוב ביותר להגנה מוצלחת טמון במשחק אקטיבי באגף הנגדי-יצירת רגלי עובר(הטוב ביותר) או החלשת עמדת הרגלים הלבנים.

המשחק נמשך:
34.צ-ב1!

כאן הצריח ממוקם היטב מאחורי הרגלי החפשי.אחרי 34.ח3? צ-ב2 35.צ-ה4 יש לשחור יותר סיכויים להשיג תיקו.

34.-מ-ו7?

שגיאה עקרונית-את הרגלי החפשי יש לעצור מוקדם ככל האפשר!השחור היה צריך לשחק 34.-צ-ג6! 35.ב5 צ-ב6.לא בטוח שזה היה מספיק לתיקו,אבל הלבן היה נתקל בקשיים גדולים יותר מאשר בקרב עצמו.לאחר מצעד המלך ל-ב6 השחור היה יכול לשחרר את הצריח להתקפה על רגלי אגף המלך הלבנים.

35.ב5 מ-ה6 36.ב6 צ-ג7 37.ח3.

כאן 37.ב7?היה כמובן טעות-השחור מספיק להכות את הרגלי הזה ולחזור לכיוון אגף המלך בזמן:37.-צ-ב8 38.מ-ז1 מ-ד6 39.מ-ו2 מ-ג6 40.מ-ה3 צ:ב7 41.צ:ב7 מ:ב7 42.מ-ד4 מ-ג6 43.מ-ה5 מ-ד7 עם תיקו.

37.-צ-ב8 38.מ-ח2! מ-ד5.

אם השחור ימתין עם המלך ליד הרגלים שלו,הרי שהמלך הלבן פשוט יצעד לאגף המלכה כדי לתמוך בקידום הרגלי ב'.לצריח הלבן שפע של מסעי המתנה לאורך הטור ב',מה שאין לצריח השחור כלל-תוצאה ישירה של ההבדל במיקום הצריחים,כפי שהסברתי קודם.

39.מ-ז3 מ-ג6 40.מ-ז4 מ-ב7.

סיום הרגלים אחרי 40.-צ:ב6 אבוד כמובן,ולכן השחור חוסם את הרגלי החפשי עם המלך ומשחרר את הצריח למשימות אחרות.זהו נוהל סטנדרטי בעמדות כאלה עבור הצד המגן,אלא שבעמדה הזו אין בו די...

תמונה

41.צ-ה1!

מצוין.כאשר הצריח השחור היה מרותק לחסימת הרגלי החפשי,העמדה הטובה ביותר לצריח הלבן היתה מאחורי הרגלי.לא כך הם הדברים כאשר המלך הוא החוסם:כאן עדיף לצריח הלבן להגן על הרגלי מהצד.שוב,במקרה של 41.-מ:ב6 השחור מפסיד בסיום הרגלים.

41.-צ-ז8 42.צ-ה6 מ-א6 43.מ-ז5 מ-ב7 44.ח4.

היתר פשוט:הלבן תוקף את אגף המלך,בנצלו את העובדה שהוא משחק למעשה עם "מלך יותר".

44.-מ-א6 45.ח5 מ-ב7 46.ז4 מ-א6 47.מ-ח4 מ-ב7 48.ח6 ז:ח6 49.צ:ח6 צ-ז7 50.צ-ח5 (עם הרעיון ז5,צ-ה6,מ-ח6) 50 .-מ-א6 51.צ-ג6 צ-ה7 52.צ-ג7 צ-ה5+ 53.ז5 מ:ב6 54.צ:ח7 מ-ג6 55.מ-ח6 מ-ד6 56.ז6 צ-ה1 57.צ-ו7! ("חיתוך" המלך בטור ו'.ה"גשר" כבר נראה באופק) 57.- מ-ה6 58.צ-ו2 צ-א1 59.ז7 צ-ח1+ 60.מ-ז6 צ-ז1+ 61.מ-ח7 צ-ח1+ 62.מ-ז8 מ-ה7 63.צ-ה2+ מ-ד7 64.צ-ה4 צ-ח2 65.מ-ו7,והשחור נכנע.


כעת,לאחר שהבנו איך יש לשחק בסיום מסוג זה,נחזור למשחק עומר רשף-יותם שוחט,שנמשך:

29.מ-ו2 מ-ו6

כאן נראה ש29.-צ-א3 הוא הפשוט ביותר לשחור.הלבן לא יוכל להשיג התקדמות על ידי התקפת הצריח מ-ב2,כי הצריח השחור חוזר ל-א8,מוכן להתרות בשח על טור ב'.הנקודה היא שבין הצריח והרגלי העוין יש יותר מ-3 השורות המתחייבות להצלחת הצד המגן במקרה זה,ואין לראות איך ישפר הלבן את עמדת הצריח.במשחק בוטביניק-בולסלבסקי הרגלי היה כבר בשורה 4,ולכן לא היתה קיימת האפשרות הזו.בהתחלה לא שמתי לב לאפשרות הפשוטה הזו,שהציע יאיר שוחט(אבא של יותם).

30.מ-ה3 מ-ה5 31.מ-ד3 מ-ד5 32.מ-ג3 מ-ג5 33.מ-ב3+ מ-ב5 34.צ-ה2 צ-א7.

על מנת למנוע מהלבן פלישה מיידית ל-ה7,שאחריה מפסיד השחור במהירות.

35.א4+ מ-ב6 36.מ-ב4 צ-ב7.

תמונה

רגע קריטי,כפי שיתברר בהמשך!לפי מה שראינו בסיום הקודם(בוטביניק-בולסלבסקי),הרי שכאשר המלך הוא זה שחוסם את הרגלי החפשי,ההגנה הטובה ביותר על הרגלי היא מהצד,ואז לנצל את ריחוק המלך השחור,לתקוף את אגף המלך-והלבן ינצח בקלות.הדרך הנכונה,אם כן,היתה:37.ז4 מ-א6[37.-צ-ד7 38.א5+ מ-א6 39.צ-ג2-מאיים צג6-ו6---39.-צ-ד6 (או 39.-צ-ד4+ 40.צ-ג4 צ-ד6 41.ח4 צ-ה6 42.צ-ו4)40.ח4, והלבן זוכה.
ואם 37.-מ-ג6+ 38.מ-ג4 צ-א7 39.צ-א2 צ-א5 40.ח4 וזוכה] 38.מ-ג5 מ-א5 39.צ-ה4 וזוכה-בדיוק כמו במשחק בוטביניק-בולסלבסקי.

37.צ-א2?

עתה ניתן לשחור סיכוי ממשי להשיג תיקו.אם כי עליו לדייק לאורך כל הדרך.

37.-צ-ה7! 38.א5+ מ-א6 39.מ-ג5 צ-ה5+!

מדויק מאוד.השחור צריך להשתלט על השורה 6,ורצוי לעשות זאת אגב טמפו,כדי למנוע מהלבן את המסע הנוראי צ-ו2.
המסע המתבקש 39.-צ-ד7 יביא ככל הנראה להפסד אחרי 40.ז4 צ-ה7 41.מ-ד6 צ-ה3 42.צ-ו2 צ-ה4 43.ח3 ו5 44.ז5 צ-ה3 45.ח4 מ:א5 ולמרות מיקומו הטוב של הצריח השחור,הלבן מצליח להתגבר על הקשיים באמצעות יצירת רגלי חופשי-כפי שהסברתי קודם,זהו גורם משמעותי ביותר.46.ח5! ז:ח5 47.צ:ו5 מ-ב4(אחרי 47.-מ-ב6 זוכה הלבן בטמפו להגנה על הרגלי ז6 מהצד:48.ז6 צ-ז3 49.צ-ו6 ח4 50.מ-ה7+ עם מ-ו7)48.ז6 צ-ז3 49.צ-ו6 ח4 50.מ-ה7 ח3 51.מ-ו7 וזוכה.

40.מ-ד6.

על 40.מ-ד4 יבוא כמובן צ-ו5.

40.-צ-ה6+ 41.מ-ד5 צ-ה7?

אחרי משחק הגנה טוב ומדויק במשך זמן רב יותם שוגה לבסוף ומפסיד...כמובן,על 41.-צ-ה3 הלבן היה מנצח בקלות על ידי אותה הדרך בדיוק-42.צ-ו2 ו5 43.צ-ו3 עם צ-ז3.

אבל היתה כאן,כנראה,דרך לתיקו באמצעות המסע האקטיבי 41.- צ-ו6!

תמונה

המונע מהלבן צ-ו2.
במקרה זה הסיכוי הטוב ביותר ללבן הוא,לדעתי,בניסיון לחדור במלך ל-ז7. 42.מ-ה5 צ-ה6+ 43.מ-ו4 ו6 44.צ-ו2 מ:א5 45.ז4,אולם המלך השחור מספיק לחזור בזמן לכיוון אגף המלך 45.-מ-ב5 46.ח4 צ-ה1 47.ח5 ז:ח5 48.ז:ח5 צ-ח1 49.מ-ז4 מ-ג6 50.צ:ו6+ מ-ד7 51.מ-ז5 מ-ה7 והעמדה היא תיקו תיאורטי ידוע.

42.ז3 צ-ה6.

אבל עכשיו השחור איחר את הרכבת...

43.צ-ו2 מ:א5 44.צ:ו7 צ-ה2 45.ח4 צ-ה3 46.ז4 צ-ח3 47.צ-ח7 ז5 48.ח5 צ-ח4 49.צ-ז7 צ:ז4 50.ח6 צ-ח4 51.ח7 ז4.

גם 51.-צ-ח6 לא היה עוזר בגלל מ-ה4 עם מ-ו5 וזוכה.

52.מ-ה6,והשחור נכנע.
נערך לאחרונה על ידי naf1 בתאריך 29/12/2011 17:44, נערך פעם אחת בסך הכל.
"אדרבה, תן בליבנו, שניראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם" (רבי אלימלך מליז'נסק)
naf1
משתמש ותיק
 
הודעות: 2230
הצטרף: 18/12/2004 17:50
מיקום: חיפה/קרית ארבע(בלב תמיד אלקנה)

Re: אליפות ישראל הפתוחה לשנת 2011.אשדוד 18/12-27/12

הודעהעל ידי naf1 » 29/12/2011 15:55

בס"ד

אופס...בעמדה הראשונה מהקרב בוטביניק-בולסלבסקי יש צריח שחור ב-ג2.
"אדרבה, תן בליבנו, שניראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם" (רבי אלימלך מליז'נסק)
naf1
משתמש ותיק
 
הודעות: 2230
הצטרף: 18/12/2004 17:50
מיקום: חיפה/קרית ארבע(בלב תמיד אלקנה)

Re: אליפות ישראל הפתוחה לשנת 2011.אשדוד 18/12-27/12

הודעהעל ידי איתי וסטרייך » 29/12/2011 17:38

naf1 כתב:בס"ד

אופס...בעמדה הראשונה מהקרב בוטביניק-בולסלבסקי יש צריח שחור ב-ג2.

באמת לא הבנתי למה אתה מראה משחק של בוטביניק עם צריח יותר...
1920, 1938, 1977, 1989, 1957 ,1969 ,1955 ,1913 ,1912 ,1906 ,1838 ,1823 ,1663 ,1657 ,1651 ,1581 ,1536 ,1479 ,1498 ,1419 ,1383 ,1368 ,1350
איתי וסטרייך
משתמש קבוע
 
הודעות: 381
הצטרף: 19/11/2011 00:02

Re: אליפות ישראל הפתוחה לשנת 2011.אשדוד 18/12-27/12

הודעהעל ידי שמוליק » 29/12/2011 23:20

נפתלי , תודה .
נהניתי , ומקווה שגם השכלתי .
שמוליק
משתמש חסר חיים
 
הודעות: 2846
הצטרף: 01/12/2004 21:32
מיקום: תל אביב

Re: אליפות ישראל הפתוחה לשנת 2011.אשדוד 18/12-27/12

הודעהעל ידי פז » 30/12/2011 18:49

איתי וסטרייך כתב:
naf1 כתב:בס"ד

אופס...בעמדה הראשונה מהקרב בוטביניק-בולסלבסקי יש צריח שחור ב-ג2.

באמת לא הבנתי למה אתה מראה משחק של בוטביניק עם צריח יותר...


_____________________________________________

היינו מצפים ממך שתבין שחסר צריח...

בכל מקרה לנפתלי אנו סולחים.
פז
זומבי
 
הודעות: 5056
הצטרף: 04/01/2005 21:32

Re: אליפות ישראל הפתוחה לשנת 2011.אשדוד 18/12-27/12

הודעהעל ידי איתי וסטרייך » 30/12/2011 19:35

פז כתב:
איתי וסטרייך כתב:
naf1 כתב:בס"ד

אופס...בעמדה הראשונה מהקרב בוטביניק-בולסלבסקי יש צריח שחור ב-ג2.

באמת לא הבנתי למה אתה מראה משחק של בוטביניק עם צריח יותר...


_____________________________________________

היינו מצפים ממך שתבין שחסר צריח...

בכל מקרה לנפתלי אנו סולחים.


אכן הבנתי לפני שקראתי את התגובה הבאה של נפתלי, אך במבט ראשון זה היה מפתיע...
1920, 1938, 1977, 1989, 1957 ,1969 ,1955 ,1913 ,1912 ,1906 ,1838 ,1823 ,1663 ,1657 ,1651 ,1581 ,1536 ,1479 ,1498 ,1419 ,1383 ,1368 ,1350
איתי וסטרייך
משתמש קבוע
 
הודעות: 381
הצטרף: 19/11/2011 00:02

Re: עומר רשף - יותם שוחט, אליפות ישראל הפתוחה 2011 (צ+3 מול צ+2)

הודעהעל ידי פז » 30/12/2011 22:37

אני מקווה שבשחמט אתה לא עושה מהלכים שנראים לך במבט ראשון... :wink:
פז
זומבי
 
הודעות: 5056
הצטרף: 04/01/2005 21:32

Re: עומר רשף - יותם שוחט, אליפות ישראל הפתוחה 2011 (צ+3 מול צ+2)

הודעהעל ידי Omer1997 » 17/04/2012 13:19

ניתוח יפה של המשחק,
הייתי בטוח שמדובר בתיקו אם השחור מדייק מספר מהלכים, לכן חיכיתי לכך שיותם יעשה טעות, ופחות חישבתי מהלכים(מה שבדיעבד כמעט הוביל לתיקו)
ככל הנראה במקום לשחק מהלכים, הייתי צריך לעצור לזמן מה ולחשוב על תוכנית ניצחון(אני לא זוכר כמה זמן היה לכל אחד מאיתנו)

יותם שיחק יפה עד שלבסוף הוא נשבר, וניצחתי.

תודה לנפתלי על שניתח את הסיום, ומכל משחק אפשר ללמוד.
בהצלחה!

עומר רשף
Omer1997
משתמש מתחיל
 
הודעות: 16
הצטרף: 13/04/2011 07:41


חזור אל סיומים

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו 2 אורחים

cron