צריח לפני רגלי חופשי עודף - בעקבות המשחק מסלק-וולקוב

צריח לפני רגלי חופשי עודף - בעקבות המשחק מסלק-וולקוב

הודעהעל ידי naf1 » 01/09/2010 00:47

בס"ד

מאליפות רוסיה האחרונה.

המשחק: קונסטנטין מסלק-סרגיי וולקוב באליפות רוסיה האחרונה (5) הגיע לאחר המסע ה-58 של השחור לעמדה הבאה:

לבן: מלך-ד2, צריח-ב6. רגלים:ו2,ז3,ח4.
שחור: מלך-ה5, צריח-ב1. רגלים:ב4,ו6,ז6,ח5.

תמונה


בסיומים מעין אלו, כאשר קיים שיוויון חמרי באגף אחד, ולאחד הצדדים יתרון רגלי חופשי באגף השני, כשצריחו הוא לפני הרגלי, והרגלי אינו בשורה הלפני אחרונה - יתרון הרגלי אינו כה קל למימוש. הצד הנחות יכול, לעיתים, לאפשר למלכו של הצד בעל היתרון החמרי את המעבר לתמיכה ברגלי,ובינתיים לנסות וללכוד את הרגלים באגף בו קיים השיוויון. התוצאה בדרך כלל היא סיומים מסובכים של מאבק צריח ברגלי או רגלים מתקדמים, מאבק המוכרע על חודו של טמפו.

באופן כללי נאמר, כי משימת ההגנה קלה יותר כאשר הרגלי העודף בטור א' (או בטור ח',כמובן). הסיבה היא שאחרי הקרבת הצריח על הרגלי המתקדם מלכו של הצד העדיף עלול למצוא את עצמו די רחוק מההתרחשויות באגף הנגדי, וכתוצאה מזה קל יותר לרגלים המתקדמים במאבקם בצריח.
לעומת זאת, ככל שהרגלי החפשי "מתקרב" לאגף השני - הסיפור, מבחינת הצד המגן, כמובן - הולך ונעשה קשה יותר עקב קרבת מלכו של הצד העדיף לרגלים המתקדמים. בעמדות כאלה - כמו במשחק שלפנינו - קיימת עוד דרך הגנה חשובה ביותר עבור הצד הנחות והיא לנסות וליצור מעין "מבצר" - לא לאפשר למלך של הצד העדיף לעבור ולתמוך ברגלי החופשי המתקדם.
מתודת הגנה חשובה זו באה לידי ביטוי בניתוחי סיומי הצריחים המפורסמים של סמיסלוב ולבנפיש בשנות ה-50, אך נוסחה באופן מקיף על ידי התיאורטיקאי הרוסי קנטורוביץ' בסוף שנות ה-80. יש לציין כי קנטורוביץ' ניתח באופן יסודי רק סיומים בהם היתרון הוא ברגלי קיצוני ולגבי רגלים "קרובים" יותר הוא רק ניסח את המלצתו באופן כללי ללא ניתוחים מוכחים. את זה עשה דבורצקי רק כמה שנים אחריו.

המשחק מסלק-וולקוב נמשך:
59.מ-ה3 מ-ו5?!
יותר חזק לשחור היה 59.-ב3! אם כי במשחק מדויק הלבן יכול היה עדיין להחזיק תיקו. אני אסביר זאת בהמשך.
60.מ-ו3 צ-ב3+ 61.מ-ה2 ז5 62.ח:ז5 ו:ז5 63.צ-ח6 מ-ז4 64.צ-ד6! ח4 65.צ-ד4+! מ-ח3.
המלך השחור מתרחק משדה הקרב. משימת הלבן קלה הרבה יותר.

תמונה

66.ז:ח4 ז:ח4 67.צ-ו4 צ-ב1 68.מ-ו3 צ-ב2 69.צ-ג4 ב3 70.צ-ב4!

תמונה

הצריח הלבן ממוקם בצורה אופטימלית: חותך את המלך השחור ומרתק את הצריח השחור. התיקו הוא ברור כעת.
70.-מ-ח2 71.צ:ח4+ מ-ז1 72.מ-ה3 צ:ו2 73.צ-ב4 והוסכם לתיקו כעבור מספר מסעים מועט.

הסיום הזה מזכיר קצת את הסיום המפורסם פורטיש-פטרוסיאן, בדו-קרב המועמדים 1974 (12), בהבדל חשוב אחד: כאן, המלך של הצד העדיף היה מנותק מאגף המלכה, בשונה לגמרי ממלכו של פורטיש בסיום הנ"ל. הסיום פורטיש-פטרוסיאן חשוב ביותר להבהרת הענין.

פורטיש-פטרוסיאן 1974
לבן:מלך-ו3. צריח-ב7. רגלים:ב4,ו2,ז3,ח4.
שחור:מלך-ז7. צריח-ב2. רגלים:ו7,ז6,ח5. תור השחור.

תמונה

47.-מ-ח6.
פטרוסיאן מכין ו6 ו-ז5. יצירת עמדת המבצר אמורה להתחיל - כפי שנראה בהמשך - על ידי 47.-מ-ו6, אולם זה התגלה כמה שנים מאוחר יותר על ידי קנטורוביץ'.
48.מ-ה3?!
פורטיש הציע המשך אנרגטי יותר: 48.ב5!? ו6 49.ב6 ז5 50.צ-ב8 ז:ח4 51.ז:ח4 מ-ז6 52.מ-ה4 וזוכה. מכל מקום, המשך זה אינו כה משכנע: השחור יכול בכל רגע נתון למנוע מעבר המלך על ידי צ-ב4!
48.-ו6 49.צ-ב6 מ-ז7 50.צ-ב7+ מ-ח6 51.צ-ב8?!
עוד השתהות, המאפשרת לשחור להציל את המשחק. קנטורוביץ' הצביע על ההמשך הבא כזוכה ללבן: 51.ב5 ז5 52.מ-ד4 ז:ח4 53.ז:ח4

תמונה

53...מ-ז6 (53.-צ-ב4+ 54.מ-ג5 צ:ח4 55.צ-א7 צ-ח1 56.צ-א4 ח4 57.ב6 ח3 58.ב7 צ-ב1 59.צ-ב4 צ-ג1+ 60.מ-ב6 וזוכה) 54.ב6 צ:ו2(?) 55.צ-א7 צ-ב2 56.מ-ג5 צ-ג2+ 57.מ-ד6 צ-ב2 58.מ-ג6 מ-ו5 59.צ-א4 וזוכה. שוב, גם כאן השחור יכול לשפר על ידי 54.-מ-ו5! במקום צ:ו2, והתוצאה עדיין אינה ברורה.
51.-ז5 52.ב5 ז:ח4 53.ז:ח4 מ-ז6 54.ב6 מ-ו5

תמונה

55.מ-ד4.
גם הניסיון 55.ב7 אינו צולח לנוכח 55.-צ-ב4! 56.מ-ד3 מ-ו4 57.מ-ג3 צ-ב1 58.מ-ד4 מ-ו3 59.מ-ד5 מ:ו2 60.מ-ה6 צ-ב6+ 61.מ-ו5 מ-ו3 62.מ-ז6 מ-ז4 עם תיקו (קנטורוביץ').
55.-צ:ו2?!
השחור היה יכול להשיג תיקו בנקל על ידי 55.-מ-ז4! 56.צ-ז8+ מ:ח4 57.מ-ג5 צ-ג2+! (דרך הגנה סטנדרטית במצבים כאלה, שעוד תופיע בהמשך: השחור כופה על הלבן להעמיד את מלכו בחזית הרגלי, אחרת לא יימלט מאיומי השח החוזרים ונשנים - ועל ידי כך זוכה בזמן חשוב לקידום רגלי אגף המלך) 58.מ-ד6 צ-ב2 59.מ-ג7 צ-ג2+ 60.מ-ב8 צ:ו2 61.ב7 צ-ב2 62.מ-ג7 ו5 עם תיקו.

תמונה

56.צ-א8 צ-ב2 57.מ-ג5.
מאיים צ-א4.
57.-צ-ג2+
מפסיד מיד 57.-מ-ז4 58.צ-א4+ מ-ז3 59.צ-ב4 צ-ג2+ 60.מ-ד6 צ-ג8 61.מ-ה6.
58.מ-ד4 צ-ב2 59.צ-א5+.

תמונה

עמדה קריטית!
לאן יילך המלך - קדימה או אחורה? הבה נבדוק:
כמובן, 59.-מ-ז4 מציע את עצמו (ועובד מצוין אחרי 60.מ-ג5 מ:ח4 עם תיקו), אבל ללבן המשך חזק 60.צ-א4! עם האיום מ-ג3+. נראה הלאה: 60.-מ-ז3 61.מ-ג5 ו5 62.צ-ב4 צ-ג2+ 63.מ-ד6 צ-ג8 64.ב7 צ-ב8 65.מ-ג7 צ-ח8 66.ב8=מה צ:ב8 67.צ:ב8

תמונה

67...מ:ח4 (67.-ו4 68.מ-ד6 ו3 69.מ-ה5 ו2 70.צ-ו8 מ:ח4 71.מ-ה4 וזוכה) 68.מ-ד6 מ-ז4 (68.-מ-ז3 69.מ-ה5 ו4 70.מ-ה4 וזוכה. או 69.-ח4 70.מ:ו5 ח3 71.צ-ב3+ מ-ז2 72.מ-ז4 ח2 73.צ-ב2+ עם מ-ז3 וזוכה) 69.מ-ה5 ח4 70.מ-ד4! (70.צ-ב4+ ו4!) ח3 (או 70.-ו4 71.מ-ד3 מ-ו3 72.צ-ח8!) 71.מ-ה3 ח2 72.צ-ז8+ מ-ח3 73.מ-ו2 ח1=פ+ 74.מ-ו3 וזוכה.
עם זאת, השחור יכול להציל את עצמו אם ישחק - כפי שגילה מאוחר יותר איגור זייצב - 60.-מ-ח3!! במקום 60.-מ-ז3. כעת חילופי הצריחים אפשריים היות והכתרת הרגלי ב' אינה אגב התראת שח, והמלכה אינה זוכה מול רגלי בטור הרץ (הרגלים החסומים בטור ח' אינם משנים את התוצאה). אם כך: 61.מ-ג5 ו5 62.צ-ב4 צ:ב4! 63.מ:ב4 ו4 64.ב7 ו3 65.ב8=מה ו2 ותיקו.
גם המסע שבחר בו פטרוסיאן אינו מפסיד.

59.-מ-ה6 60.מ-ג5 צ-ג2+?
המסע המפסיד השחור היה חייב לשחק 60.-מ-ד7!
כעת, 61.צ-א7+ מ-ג8 62.צ-ח7 צ-ג2+ 63.מ-ד5 צ-ב2 או 63.מ-ד6 צ-ג4! 64.צ:ח5 מ-ב7 65.צ-ח8 ו5 לא מסוכן לשחור.
גם אחרי ההמשך המסוכן ממבט ראשון 61.צ-א8! ו5 62.צ-ח8 (צ-ו8 מ-ה6!) ו4 63.צ:ח5 ו3

תמונה

64.צ-ו5 ו2 (צ-ח2 65.צ-ו8!) 65.צ-ו8 (65.ח5 צ-ה2! עם הרעיון צ-ה5+) השחור משיג תיקו וזאת אם ימשיך - בדומה להערה למסעו ה-55 - 65.-צ-ג2+! (ולא 65.-מ-ה7? 66.צ-ו3 מ-ד7 67.ח5 וזוכה) 66.מ-ב5 צ-ב2+ 67.מ-א6 מ-ג6 68.צ-ו6+ מ-ג5.

תמונה

61.מ-ב5 מ-ד6 62.מ-א6 מ-ג6 63.צ-א1 צ-ג4 64.ב7 צ-ב4 65.צ-ג1+ מ-ד7 66.צ-ג8 והשחור נכנע.


לאור המשחק הזה נבדוק שוב את הסיום מסלק-וולקוב. (המשך יבוא)
"אדרבה, תן בליבנו, שניראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם" (רבי אלימלך מליז'נסק)
naf1
משתמש ותיק
 
הודעות: 2230
הצטרף: 18/12/2004 17:50
מיקום: חיפה/קרית ארבע(בלב תמיד אלקנה)

Re: צריח לפני רגלי חופשי עודף - בעקבות המשחק מסלק-וולקוב

הודעהעל ידי avnerchess » 01/09/2010 11:42

שיעור מאלף
תודה רבה
avnerchess
משתמש ותיק
 
הודעות: 1097
הצטרף: 10/09/2009 08:41

Re: צריח לפני רגלי חופשי עודף - בעקבות המשחק מסלק-וולקוב

הודעהעל ידי naf1 » 05/09/2010 10:26

בס"ד

עברתי שוב על המשחק מסלק-וולקוב, ומסקנתי היא שאי הדיוק של השחור היה דווקא במסע ה-61. השחור היה יכול להקשות יותר על הלבן, אם כי הלבן יכול להשיג תיקו במשחק מדוייק מאוד.
במקום 61.-ז5 ששוחק, עדיף היה 61.-מ-ה5! 62.מ-ד2 צ-ב2+ 63.מ-ה3 ב3

תמונה

64.צ-ב5+.
זו דרך ההגנה הטובה ביותר. 64.מ-ו3 מ-ד4 65.צ:ו6 צ-א2! 66.צ:ז6 ב2 67.צ-ב6 צ-א3+ עם מ-ג3 והשחור זוכה בקלות.
64.-מ-ד6 65.צ-ב6+ מ-ג7! 66.צ-ב4 מ-ג6 67.צ-ב8! מ-ג5!
לדעתי זהו הניסיון הרציני ביותר לקדם את העמדה, אם כי יש לו 2 אלטרנטיבות חזקות. ההמשך מבוסס על ניתוחיהם של אברבך ודבורצקי שנעשו כפרשנות לדבריו של קנטורוביץ', כפי שתיארתי בהודעה הקודמת.
תחילה נבחן את האלטרנטיבות:
א. 67.-ז5 68.ח:ז5 ו:ז5 69.ו4! ח4 (69.-ז4 70.ו5 צ-ב1 71.מ-ו4 ב2 72.מ-ז5 ח4 73.ו6! ותיקו)

תמונה

70.ז:ח4 (70.ו:ז5? הוא שגיאה המפסידה בגלל ח:ז3 71.ז6 ז2 72.צ-ג8+ מ-ד7 73.צ-ג1 מ-ה7) 70.-ז:ח4 ועתה המסע היחידי הוא 71.ו5!
[הסיבה היא ש-71.מ-ו3? מפסיד מיד ל-ח3, ו-71.מ-ד3 ל-צ-ז2. אחרי 71.צ-ח8 יש לשחור 71.-צ-ג2!! (אבל לא 71.-צ-ח2? בגלל 72.צ-ב8 ב2 73.מ-ו3 ותיקו) 72.מ-ד3 ורק עכשיו צ-ח2! 73.צ-ב8 ב2 74.מ-ה4 ח3 75.מ-ו3 צ-ד2 וזוכה. החסכון בטמפו אחד עושה כרגיל את כל ההבדל.]
71.- מ-ד6 72.צ-ח8 צ-ח2 73.צ-ב8 ב2 74.מ-ו3! (74.מ-ו4? צ-ז2 וזוכה) 74.-מ-ה5 75.צ-ב5+ מ-ו6 76.מ-ז4 וכופה תיקו.

תמונה

ב. 67.-צ-ב1.
שחור מכין למלכו מקום ב-ב2.
68.מ-ד3 מ-ג5 69.צ-ב7! ו5!? 70.צ-ב8 ו4 71.ז:ו4 (מסע כפוי לנוכח איומו של השחור ו:ז3 עם צ-ז1 וזוכה) 71.-צ-ח1

תמונה

72.ו3! צ-ח3! 73.מ-ה3!! (גם זה כפוי כפי שיתברר בהמשך. זו הערוגה הטובה ביותר למלך הלבן, בה הוא שולט על ו2 כדי למנוע מהצריח השחור להגן על הרגלי ז6. 73.מ-ה4? שנראה מסע טבעי, מפסיד אחרי 73.-מ-ג4 74.צ-ב6 צ-ז3 (כעת אפשרית ההגנה, והשחור זוכה באופן כפוי) 75.ו5 ז:ו5 76.מ:ו5 מ-ג3, והשחור זוכה) 73.-מ-ג4 74.צ-ג8+! מ-ב4 75.צ-ב8+ מ-ג3 76.צ-ג8+ מ-ב2 77.צ-ג6 צ:ח4 78.צ:ז6 מ-ג2

תמונה

79.צ-ג6+! (כפי שציינתי לא פעם, השח ההגנתי הזה מציל את הלבן, כי אם, למשל, 79.צ-ז2+? מ-ג3 והשחור זוכה) 79.-מ-ב1 80.צ-ב6 ב2 81.צ-ב8! צ-ח1 (גם הניסיון 81.-צ-ח2 אינו זוכה בגלל 82.ו5 צ-ג2 83.ו6 צ-ג7 84.מ-ו4 מ-ג2 85.מ-ז5 ועל המלכודת 85.-צ-ג5+ מגיב הלבן 86.מ-ז6! וכופה תיקו) 82.ו5 צ-ה1+ (או 82.-מ-ג1 83.צ-ג8+) 83.מ-ו4 מ-ג2

תמונה

84.מ-ז5! (עדיין הלבן צריך להיזהר! מפסיד 85.ו6? בגלל ב1(מה) 86.צ:ב1 צ:ב1 87.מ-ז5 צ-ב5+) 84.-צ-ה5 85.ו4 צ-ג5 86.מ:ח5 צ:ו5+ 87.מ-ז4 צ-ו8 88.צ-ב7 ב1(מה) 89.צ:ב1 מ:ב1 90.ו5 מ-ג2

תמונה

91.מ-ו4! (מסע יחידי ואופייני - המלך הלבן הולך לעזרת הרגלי שלו אגב כך שהוא מונע מעמיתו להתקדם) 91.-מ-ד3 92.מ-ה5, ותיקו.

כעת נחזור להמשך העיקרי - 67.-מ-ג5!

תמונה

68.צ-ג8+ מ-ב6.
בכוונת השחור לפלוש דרך טור א'.
69.צ-ב8+ מ-א7!
הניסיון החזק ביותר, גם אם אינו מספיק לזכיה.
אם ישחק השחור 69.-מ-א6 יבוא 70.מ-ד4! (70.צ-ב4? גרוע בגלל מ-א5 71.צ-ב8 צ-ב1 72.מ-ד3 מ-א4 והשחור זוכה. מפסיד גם 70.צ-א8+ מ-ב7! 71.צ-א4 מ-ב6 72.צ-א8 צ-ב1 73.מ-ד3 מ-ב5 74.מ-ג3 צ-ו1 75.מ:ב3 צ:ו2 והשחור זוכה) 70.-מ-א5!
פחות מסוכן ללבן 70.-צ-ב1? 71.מ-ג3 צ-ג1+(71.-צ-ו1 72.צ:ב3 עם מ-ד4 ותיקו) 72.מ-ד3 עם תיקו מיידי.
71.צ-א8+ מ-ב6 72.צ-ב8+ מ-ג7 73.צ-ב4 צ:ו2 74.צ:ב3 צ-ה2! (מנסה "לחתוך" את המלך הלבן. אבל ריחוקו של המלך הוא בעוכריו - ברבים מהוריאנטים לבן יכול להחליף צריחים ולעבור לסיום רגלים שהוא תיקו למרות חסרון הרגלי)

תמונה

75.צ-ו3! צ-ה6!
הלבן היה שמח אילו שיחק השחור מיד 75.-ו5 ואז 76.צ-ה3! חשוב מאוד לדעת צורת הגנה זו גם לאלה הזורקים תמיד ש"שלוש נגד שניים באותו אגף" זה תיקו מת כי עמדות "תיקו מת" כאלה מבוססות, לעיתים, על חילופי צריחים!
וכעת 76.צ-א3 מ-ד6 77.צ-א7 צ-ה5 78.צ-ז7 מ-ה6 79.צ:ז6 מ-ו7

תמונה

80.צ-ז5 צ:ז5 81.ח:ז5 ו:ז5 82.מ-ה5 מ-ז6 83.מ-ה4 מ-ו6 84.מ-ו3 מ-ו5 85.ז4+! ותיקו.
נחזור למסע 69.-מ-א7!

70.צ-ב4 מ-א6 71.מ-ד4 מ-א5 72.מ-ג4 צ-ג2+! 73.מ:ב3 צ:ו2 74.צ-ו4!!
על המסע הזה מבסס הלבן את הגנתו בהמשך 69.-מ-א7.

תמונה

74.-צ:ו4 75.ז:ו4 מ-ב5 76.מ-ג3 מ-ג5 77.מ-ד3 מ-ד5 78.מ-ה3.
ועתה השחור אינו יכול להחזיק בנגדה. המשחק מסתיים בתיקו.
78.-מ-ה6 79.מ-ה4 ו5+ 80.מ-ד4.

תמונה

תיקו.
"אדרבה, תן בליבנו, שניראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם" (רבי אלימלך מליז'נסק)
naf1
משתמש ותיק
 
הודעות: 2230
הצטרף: 18/12/2004 17:50
מיקום: חיפה/קרית ארבע(בלב תמיד אלקנה)

Re: צריח לפני רגלי חופשי עודף - בעקבות המשחק מסלק-וולקוב

הודעהעל ידי שמוליק » 05/09/2010 15:16

סיומים מרתקים נפתלי .

רציתי לשאול לגבי הגישה של שני הצדדים לכמות הרגלים בצד המאוזן . מצד אחד נהוג שהצד החלש ( השואף לתיקו ) מנסה להחליף את הרגלים כדי לצמצם את החומר על הלוח , מצד שני במקרה הזה אפשרות ההגנה של הצד החלש לרוב היא לקיחת רגלי/ם בצד זה , ולאחר מכן הקרבת הצריח וקרב רגלי/ם נגד צריח , כך שאולי הוא ( הצד החלש ) לא צריך למהר ולהחליף רגלים ( כדי שיהיו לו יותר רגלים אחרי ההקרבה ) .
בקיצור , מי שואף להחליף רגלים ולמה ?
שמוליק
משתמש חסר חיים
 
הודעות: 2846
הצטרף: 01/12/2004 21:32
מיקום: תל אביב

Re: צריח לפני רגלי חופשי עודף - בעקבות המשחק מסלק-וולקוב

הודעהעל ידי naf1 » 07/09/2010 14:49

בס"ד

כעיקרון,הצד החלש הוא זה השואף להחליף רגלים.זה בעצם מה שניסה לעשות פטרוסיאן במשחק שלו נגד פורטיש.
השאלה המרכזית היא עד כמה אקטיבי מלכו של הצד העדיף,ובאופן משני-קרבתו של הרגלי העודף למרכז הלוח,מה שייתן יתרון במאבק הצריח ברגלים.במקרה כזה מניעת מעבר המלך חשובה מאוד והיא דרך הגנה נוספת שיש לצד החלש.
"אדרבה, תן בליבנו, שניראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם" (רבי אלימלך מליז'נסק)
naf1
משתמש ותיק
 
הודעות: 2230
הצטרף: 18/12/2004 17:50
מיקום: חיפה/קרית ארבע(בלב תמיד אלקנה)

Re: צריח לפני רגלי חופשי עודף - בעקבות המשחק מסלק-וולקוב

הודעהעל ידי שמוליק » 07/09/2010 22:37

באמת אחד הדברים שמייחד סיומים כאלו מסיומים אחרים הוא מיקומו של הרגלי החופשי . בדרך כלל עדיף שהרגלי החופשי יהיה מרוחק כמה שיותר ( כדי למלך היריב תהיה דרך ארוכה על מנת לעצור אותו ) . כאן דווקא המלך שמגיע לרגלי הוא של הצד העדיף , ולכן דווקא הוא מעדיף את הרגלי קרוב יותר .
מוזר הוא משחק השחמט ...
שמוליק
משתמש חסר חיים
 
הודעות: 2846
הצטרף: 01/12/2004 21:32
מיקום: תל אביב

Re: צריח לפני רגלי חופשי עודף - בעקבות המשחק מסלק-וולקוב

הודעהעל ידי Oded Ross » 11/09/2010 13:38

לינק לשני המשחקים במלואם:
http://chesstempo.com/gamedb/game/2858940 - מסלק-וולקוב 2010
http://chesstempo.com/gamedb/game/516672 - פורטיש-פטרוסיאן 1974

בהודעה השנייה כל העמדות הן למעשה ניתוח (לא התרחשו במשחק), והדיאגרמות המסומנות כ"ניתוח" הן אלה שמחוץ למה שנחשב ע"י נפתלי לוריאנט הראשי.
The rest of the game is no fairy tale, but will be appreciated by those who call chess a war game. Unlike the high level combative artistry of top players, this game captures the true nature of war: sloppy, senseless tragedy, chaos and stupidity.
Oded Ross
מנהל
 
הודעות: 8799
הצטרף: 30/11/2004 23:07
מיקום: קרית-אונו


חזור אל סיומים

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו 3 אורחים